Hefte: Fakta om demens

 
Hefte: Fakta om demens
0,00     

Antall: Kjøp
Produktnr. 0136


Informasjon til deg som er pårørende. Demens er en samlebetegnelse på ulike kroniske hjernesykdommer som oftest opptrer hos eldre. Sykdommen får som regel store konsekvenser for både pasient og pårørende. Denne brosjyren sier noe om forskjellige demenssykdommer, forløp og at diagnose er første steget mot hjelp. Den gir deg som pårørende litt informasjon om hvordan du kan ta vare på deg selv.