Hefte: Demens i familien

 
Hefte: Demens i familien
0,00     

Antall: Kjøp
Produktnr. 0135


Dette heftet retter seg til familier der en av familiemedlemmene har fått diagnosen demens. Heftet gir informasjon og kommer med betraktinger rundt familielivet med sykdommen. Etter de ulike temaene er det noen åpne spørsmål som kan brukes som utgangspunkt for samtaler. Hensikten er å legge til rette for mer åpenhet og å snakke om de utfordringene som demenssykdom gir.