Brosjyre om likepersoner

 
Brosjyre om likepersoner
0,00     

Antall: Kjøp
Produktnr. 0142


Denne brosjyren retter seg til pårørende som kan ha behov for å snakke med en likeperson. En likeperson er selv pårørende og kjenner godt til at en demensdiagnose i familien endrer framtidsplaner, og gir utfordringer i hverdagen. Man kan fort bli rådvill i en slik situasjon. Nasjonalforeningen for folkehelsens likepersoner har opplevd dette, og kan derfor være en god samtalepartner. En likeperson kan gi støtte, dele erfaringer og gi råd som gjør det enklere å mestre hverdagen med demens.